Innsamleren

Visjonen

Innsamleren er en del av den internasjonale Ummah.Fund og lar godkjente norske-innsamlere legge inn sine kampanjer.

Alle kampanjer som blir lagt inn blir fulgt opp av teamet vårt.